Aplikační možnosti

Tato zpráva obsahuje některé poznatky získané při aplikaci EKOLANU v praxi nebo při laboratorních testech.

 

 

Koncentrovaný Ekolan

Je ekologicky nezávadný, odmašťovací a čistící prostředek pro průmysl, služby a domácnost.

 

Rozsah použití:

 • Mytí automobilů, autobusů, kolejových vozidel, letadel, vrtulníků a lodí.
 • Čištění vnitřků automobilů, autobusů, kolejových vozidel, letadel, vrtulníků a lodí.
 • Odmašťování a čištění motorů a jejich součástí, brzdových obložení, čelistí, odstraňování karbonů, hliníkových a plechových disků.
 • Mytí jízdních kol, rámů, odmašťování řetězů a převodů.
 • Mytí motocyklů a čtyřkolek, rámů, motorů, odmašťování řetězů a převodů.
 • Odstraňování karbonu obecně, karbonu z turbin leteckých motorů.
 • Při průmyslovém odmašťování působí proti korozi kovů bez dalšího přídavku pasivačních prostředků, tzv. mezioperační technologické čištění.
 • Odstraňování ropného a olejového znečištění, včetně asfaltových skvrn.
 • Čištění kuchyňských sporáků, pečících trub, odsávacích digestoří.
 • Odstraňování olejových a tukových skvrn ze savých podlah a textilií.
 • Čištění skvrn od ovoce, vína, krve, mastnot a olejů, kuličkových per, razítek, tiskařských barev.
 • Praní silně znečištěných pracovních oděvů, čištění koberců, čalounění, interiérů vozidel.
 • Šetrné mytí silně znečištěných rukou.
 • Odstranování nečistot z plastových povrchů a umělých hmot, čištění bazénů.
 • Čištění a odmaštění grilů.
 • Náplň do mycích stolů.
 • Náplň do mycích linek.
 • Náplň do vysokotlakých čističů.
 • Náplň do čistících strojů na podlahy.
 • Náplň do ultrazvukových myček.

 

 

Základní složení:

    Voda, neionogenní tenzidy, alkanolamin, komplexotvorná látka, kyselina citronová, popř. parfém, odpěňovací přípravek.

 

Použití:

    Základní doporučené oblasti použití, doporučené koncentrace jsou uvedeny v návodech na použití.

    Zákazníkům doporučujeme základní pěnivou formu. Volit větší ředění, zvláště, je-li použita zvýšená teplota. Tam, kde je potřeba pro normální postup odmašťování volit ředění 1:10, stačí při technologii postřiku ředění 1:20 až 1:50. Pro čištění porézních povrchů doporučovat pěnivou formu (čalounění, koberce…).

    Chce-li zákazník po odmaštění výrobek krátkodobě skladovat (krátkodobá ochrana před korozí) mezivýrobní operace, obecně pak doporučovat, zvláště při odmašťování za tepla, namočit  odmašťovaný předmět do studeného roztoku EKOLANU zředěného v poměru 1:100 a nechat oschnout. Slabá ulpělá vrstva EKOLANU chrání krátkodobě před korozí. Při pokračování ve výrobním procesu stačí předmět opláchnout teplou vodou, aby se odstranila vrstvička EKOLANU.

    Při stříkání pod tlakem dochází k intenzivnímu provzdušňování média a nastává dosti silné pěnění a při dlouhodobém stříkání se může pěna dostávat do van s oplachovou vodou nebo ven ze stroje.

 

Odstraňování mastnot živočišného původu:

    Ekolan lze použít též v potravinářském průmyslu. Účinnost čištění předmětů zamaštěných živočišným tukem je nižší než při odstraňování minerálních mastnot. Účinnost se dá zvýšit přídavkem hydroxidu sodného do maximální koncentrace 3%. Při vyšší koncentraci NaOH dochází k oddělování vrstvy tenzidů a při zamíchání vzniká zakalený roztok.

 

Čištění hliníkových předmětů:

    EKOLAN nenapadá hliník. Předměty z hliníku lze perfektně čistit. Výrobky po očištění jsou lesklé. Poznatek při odmašťování hliníkových vložek používaných pro výrobu fritovacích hrnců. U odmaštěných vložek za použití EKOLANU zředěného vodou v poměru 1:20 bylo dosaženo odporové svařitelnosti těchto dílců. Tzn., že během odmašťování dochází k odstranění oxidové vrstvy a opracovávané předměty nemusí být opískovány nebo louhovány.

 

Čištění vodovodních armatur, sporáků, obecně pochromovaných předmětů :

    Aplikací zředěného roztoku EKOLANU (1:50 nebo i méně) dochází k dokonalému očištění a předměty získávají vysoký lesk.  Odstraňuje se matná vrstvička vznikající vyloučením sloučenin   způsobujících tvrdost vody a mastnoty. Některými zákazníky je v této oblasti EKOLAN přirovnáván k CIFU, dokladována je větší spokojenost.

 

Čištění skla a porcelánu:

    Sklo omyté roztokem EKOLANU (1:100 až 1:300) získává jiskřivý vzhled. Obdobně to platí i u porcelánu. Ekolanem lze s úspěchem umývat i okenní sklo. Dobré zkušenosti a reference jsou ze skláren. Další využití je  v autodopravě pro automobily v ostřikovačích skel.  Osvědčila  se zejména  varianta EKOLANU kde při ředění 1:200 vykazuje dobré výsledky v odstraňování ulpělého hmyzu. Lze používat do teplot blížících se 0  °C.

 

Čištění umělých hmot:

    Zředěný roztok EKOLANU (1:20 až 1:50) výborně čistí povrchy umělých hmot od nečistot způsobených např. dotyky rukou. Využitelné např. pro čištění počítačů, psacích strojů, televizorů a pod. Stačí předmět přetřít houbičkou namočenou do roztoku EKOLANU a ihned přetřít suchým hadrem (aby nedošlo k natečení mycího roztoku do zařízení např. klávesnice počítače)

    Tato koncentrace je vhodná k čištění plastových a fóliových bazénů, pro zvýšení účinnosti opakovat nebo snížit koncentraci.

 

Čištění dřevěných lakovaných předmětů:

    EKOLAN (rámy oken, dveře, nábytek, dřevěné obložení, stropy) je použitelný i pro tuto oblast čištění. Je však nutné dodržovat doporučené koncentrace. Při použití koncentrovanějších roztoků může docházet k narušení lakovaných ploch (při stírání hadrem zůstávají stopy barvy na látce). Dle zkušeností  a poznatků z praxe regeneruje dřevní hmotu (obklady stěn – restaurace, hotely apod.)

 

Praní silně znečištěných oděvů

    EKOLAN je dobře využitelný  pro praní silně znečištěných oděvů, především montérek. Doporučená koncentrace je 1:50 až 1:100. Běžné praní není třeba příliš doporučovat, protože EKOLAN neobsahuje změkčující látky a pod. Při praní běžného prádla je nutné do programu máchání přidat avivážní prostředek. Znečištěné oděvy  mohou být i namočeny v EKOLANU a poté podrobeny běžnému praní.  Na silně znečištěné skvrny  se doporučuje  nanést  koncentrovaný  EKOLAN např. postřikem, štětcem, nechat působit a poté vyprat běžným způsobem.

 

Praní koberců, čalounění, sedaček, interiérů silničních a kolejových vozidel

    Lze použít tepovacího stroje nebo ručního čištění. Při ručním čištění se  naředěný koncentrát  postupně nanáší a vtírá, nejlépe kartáčem (hadrem). Po krátkém působení se ošetřený koberec vytře houbou namočenou do čisté vody. Takto lze vyčistit  veškeré porézní povrchy, např. čalounění autosedaček, čalounění židlí, sed. souprav apod. Při využití tepovacího stroje, resp. vodního vysavače se koncentrát naředí v poměru 1: 10, vlije se do vodní nádrže rozprašovací tryskou vysavače se postupně nanáší na čalouněný potah (koberec), po krátkém působení se postupně odsává z povrchu sací hubicí , při silném  či lokálním znečištění je zapotřebí opětovně nanést rozprašovací tryskou a vysát. Povrch získává svěží vzhled.

 

Působení na kovy, čištění motorů:

    Rozprašovací pistolí, postřikovačem, či štětcem nanášíme postupně Ekolan v poměru 1:2 na povrch motorů. Po krátkém působení narušíme povrch nečistot hrubým kartáčem, štětcem a postupně oplachujeme směrem odspodu nejlépe tlakovou vodou (VAP). Při silném znečištění nanášíme na exponovaná místa opětovně. A celý cyklus opakujeme. Pro dokonalé očištění je vhodné silně znečištěné plochy (naschlé vrstvy nečistot apod.) nejprve oškrábat. Čistící médium je třeba nechat určitou dobu působit a dokonale opláchnout vodou. Bez vody je Ekolan neúčinný.

Hliník:     EKOLAN       nepůsobí ani dlouhodobě negativně na hliník.

                EKOLAN AL vyvinut speciálně pro hliník, jeho slitiny a nerezový materiál.

Zinek: Zinek je EKOLANEM napadán. Zinková vrstva pozinkovaného ocelového plechu je poškozena za 24 hod. Plech černá. Postupně dochází k odstranění veškeré Zn vrstvy.

Měď a slitiny mědi: EKOLAN odstraňuje zoxidovanou vrstvičku. Tuto vlastnost lze využít při čištění zoxidovaných měděných předmětů -okapů, střech apod.

Železo: Není napadáno, EKOLAN (bezbarvý) má slabé odrezovací účinky. Rezatý předmět se dá za 7 dní odrezit.

 

Regenerace EKOLANU:

    Nesporná výhoda, která prakticky mnohonásobně zlevňuje cenu čistícího media. Při ustálení se mastnoty vyloučí na povrchu odmašťovací lázně. Tyto se dají mechanicky stáhnout. Pevné částice klesají ke dnu. Po odstranění povrchových mastnot a tukových částic u dna lze EKOLAN opět použít v odmašťovacím procesu. Mastnoty  lze odloučit prakticky úplně. (EKOLAN pod vrstvou mastnot je úplně čirý). Úprava odmašťovací lázně spočívá v pouhém doplnění vynesené lázně původní koncentrací.

    Poznatek z jedné fabriky, která má na starosti čištění řetězů: při teplotě 60-80°C a koncentraci 1:80

dokáží očistit 45-50t  zboží znečištěného emulzním řezným olejem.

 

    Dokonalost odmaštění lze sledovat:

1. praktickou zkouškou při další operaci

2. tzv. neporušitelností vodního filmu. Na dokonale odmaštěném předmětu  nedochází k okamžitému trhání vodního filmu po namočení  předmětu do vody.

3. pomocí UV světla. Minerální oleje v UV záření světélkují.

    EKOLAN nelze regenerovat destilací, tak jak se regenerují chlorované uhlovodíky. Při použití postřikových zařízení při odmašťování chlorovanými uhlovodíky se destilační jednotka odstaví a nádrž pro regenerovaný uhlovodík se využije pro odstraňování povrchové vrstvy mastnot.

 

Ekologické aspekty.

    EKOLAN a varianty od něho odvozené jsou velmi dobře biologicky odbouratelné. Biologicky lze odstranit více jak 90% hodnoty CHSK. Neiontové tenzidy přítomné v EKOLANU a jeho variantách  vyhovují zákonům o pracích prostředcích platných v západních zemích. Testy biologické rozložitelnosti byly prováděny metodami OECD. Koncentrace EKOLANU do 5g/l nemá vliv na biologické čištění, tzn. EKOLAN a jeho varianty do těchto koncentrací neovlivní negativně procesy na biologických čističkách odpadních vod. Z důvodu tvorby pěny se doporučuje zákazníkům vypouštět na čističky odpadní vody s koncentrací max. 0,5g/l. EKOLAN a jeho varianty nemusí být likvidovány speciálně v neutralizačních stanicích. Odpady zbavené nečistot minerálních olejů mohou být vypouštěny na biologické čističky odpadních vod nebo do kanalizační sítě v souladu s příslušnými kanalizačními řády.

 • zboží přímo od výrobce

 

 • vysoká kvalita a účinnost

 

 • rychlé vyřízení objednávky

 

 • vyrobeno v ČR

 

 

  

Trápí Vašeho miláčka KARBON?

Odstraňtě ho EKOLANEM!